SEBO keurmerk

Sociaal Economisch Betrokken Onderneming

Sinds november 2016 ben ik in bezit van het SEBO keurmerk van de Gemeente Zoetermeer.

Wat betekent SEBO keur

Zoetermeer waardeert bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Daarom is het SEBO-Keurmerk in het leven geroepen, het keurmerk voor Sociaal Economisch Betrokken Onderneming. In aanmerking komen bedrijven die van meerwaarde zijn voor Zoetermeer en dit zichtbaar maken door o.a.:

# Inzetten, behouden en stimuleren werkgelegenheid kwetsbare groepen,

# Effectief en aantoonbaar begeleiden van personeel,

# Ondersteunen van sociale en maatschappelijke doelen gerelateerd aan Zoetermeer,

# Jaarlijks aantoonbaar verrichten van vrijwilligerswerk in Zoetermeer,

# Aantoonbaar maken: sociale ‘past performance’,

# Ondernemersklimaat actief verbeteren, proactieve houding en successen te delen.

Voor welke bedrijven

Het SEBO-Keurmerk is voor bedrijven die voldoen aan bovenstaande punten. Het keurmerk is nadrukkelijk geen sluitstuk maar een onderdeel van het proces. Het keurmerk is als het ware een steun in de rug voor ondernemingen die actief samenwerken met partners uit de publieke en private sector om de werkgelegenheid in Zoetermeer te bevorderen en het aantal werkzoekenden te verminderen. Ondernemingen die voor een keurmerk in aanmerking komen, zijn dan ook bedrijven die zich onder andere verbonden hebben om maatregelen in te voeren gericht op het bevorderen of het behoud van werkgelegenheid voor alle mensen (dus ook die van kwetsbare groepen). Ook zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers)  kunnen in aanmerking komen voor het SEBO-Keurmerk.

Waardering

De gemeente Zoetermeer waardeert ondernemers met een SEBO-Keurmerk ten zeerste. Dit blijkt onder andere uit het feit dat in maart 2015 door het college van burgemeester en wethouders is besloten dat SEBO-Keurmerkhouders bij enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen vanuit de gemeente de voorkeur hebben (mits goede prijs/kwaliteitsverhouding).

Postadres:
Django Reinhardtrode 19
2717 GL Zoetermeer
Mobile: +31 654 651 512
Email: info@photodesign.nl